باطری -باطری بکاپ-قلع-محافظ-

معرفی BACK UP  BATTERY

یک باتری پشتیبان،   در درجه اول برای ارائه یک منبع قدرت پشتیبان به قطعات سخت افزاری مدار مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، برای عمل به عنوان یک پشتیبان در مواقع قطع برق، بیشتر دستگاه های باتری پشتیبان به عنوان نیروی  "conditioners" با ضمانت بر اینکه مدار شما با افزایش ناگهانی جریان صدمه ای نخواهد دید، عمل می کنند. اگر سیستم پشتیبان یکی از بخش های مورد نیاز در سیستم های  کامپیوتری و الکترونیکی شما نیست ، اما اغلب به عنوان یک بخش مهم توصیه می شود. این ولتاژ از باطری برای حفاظت از اطلاعات داخل حافظه بیشتر کاربرد دارد.مشخصات باطری بکاپ : باطری بکاپ ۳.۶ ولت - ۶۰ میلی آمپر ساعت.

A backup battery is primarily used to provide a backup power source to the hardware components of the circuit. In addition, to act as a backup during power outages, most backup battery devices act as "conditioners" with the guarantee that your circuit will not be damaged by sudden surges. If the backup system is not a required part of your computer and electronic systems, but it is often recommended as an important component. This voltage is used more by the battery to protect the data inside the memory.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :