تریستور دیسکی دیود دیسکی

معرفی کلی :تریستور های قدرت را معمولا به دو دسته تقسیم میکنند دیسکی وکابلی (استوک ) می سازند تریستور در این است که نوع کابلی سرعت قطع و وصل پایینی دارد نسبت به نوع دیسکی و معمولا در مدارهای یکسو کننده کنترل شده به کارمی رود .نوع دیسکی در اینورتر ها کاربرد دارند و حتما بایدباگرماگیری که گیت آن را تحت فشار قرار می دهد استفاده شود در غیر این صورت گیت تریستور تحریک پذیزنخواهد بود . انواع تریستور دیسکی : تریستور دیسکی فازکنترل تریستور های دیسکی فست دیود دیسکی فست دیود دیسکی معمولی ترانزیستور دارلینگتون .

تریستورها مشابه رله عمل می‌کنند، همانگونه که در رله‌ها با اعمال ولتاژ به بوبین، کنتاکت باز رله بسته می‌شود، در تریستور نیز با اعمال ولتاژ به پایه‌های کاتد و گیت (Gate) جریان بین پایه‌های آند و کاتد برقرار می‌شود که به آن جریان آند می‌گویند. از تفاوت‌های تریستور و رله این است که رله یک کلید الکترومکانیکی است اما تریستور یک کلید الکترونیکی که صدا و جرقه تولید نمی‌کند. از طرف دیگر تریستور یک کلید یک جهته است و جریان در آن همیشه از آند به سمت کاتد برقرار می‌شود و اگر بخواهیم جریان دوطرفه داشته باشیم باید دو تریستور را به صورت برعکس با هم موازی کنیم. تفاوت دیگر تریستور و رله در این است که بر خلاف رله‌ها که با قطع ولتاژ بوبین رله خاموش می‌شود، تریستور با قطع ولتاژ گیت خاموش نخواهد شد.

تریستورهای قدرت را معمولاً به دو صورت دیسکی و کابلی (استود) می‌سازند. تفاوت این دو نوع تریستور در این است که نوع کابلی سرعت قطع و وصل پایین‌تری نسبت به نوع دیسکی دارد و معمولاً در مدارهای یکسوکنندهٔ کنترل‌ شده به کار می‌رود. نوع دیسکی در اینورترها کاربرد دارد و حتماً باید با گرماگیری که گیت آن را تحت فشار قرار می‌دهد استفاده شود در غیر این صورت گیت تریستور تحریک ‌پذیر نخواهد بود.ركتيفاير يك وسيله‌ي الكترونيكي خاص است كه براي تبديل جريان متناوب به جريان مستقيم (a.c/d.c) به كار برده مي‌شود. جهت به دست آوردن سيگنال جريان d.c مي‌توان از رَكتيفايرتریستور-، ركتيفاير IGBT و يا ركتيفاير Diode+IGBT استفاده كرد. اغتشاش هارمونيك كلي در جريان ورودي و مقادير ضريب توان از تفاوت‌هاي عمده و اصلي در بين گونه‌هاي مختلف ركتيفاير هستند. صفحات داخلی تریستور ها از جنس مس هستند که در انتقال سرعت و گردش در مدار ایجاد نیروی بهتر می کنند و همین مطلب باعث فروش بیشتر این محصول از دیگر محصولات مشابه در بازار ها دنیا شده است .                 

Overview: Power thyristors are usually divided into two categories: disc and cable. Thyristor is a type of cable that has a lower disconnection speed than disc type and is usually used in controlled rectifier circuits. The disk is used in inverters and must be used with a gate that presses the gate, otherwise the thyristor gate will not be irritating. Types of Thyristor Discs: Phase thyristor disc controllers Fast Diode Disc Thyristors Disc Normal Fast Diode Disc Transistors Darlington.

 

Thyristors act like relays, as in relays when the voltage is applied to the coil, the relay contacts are closed, in the thyristor the voltage is applied to the cathode and gate bases, and the current between the anode and cathode bases is called the anode current. . The difference between a thyristor and a relay is that the relay is an electromechanical key, but the thyristor is an electronic key that does not produce sound or spark. On the other hand, the thyristor is a one-way switch and the current always flows from the anode to the cathode, and if we want to have a bi-directional current, the two thyristors must be in reverse. Another difference between a thyristor and a relay is that unlike relays that turn off when the relay is disconnected, the thyristor will not turn off at the gate voltage.

 

Power thyristors are usually made in two types of discs and cables. The difference between these two types of thyristors is that the cable type has a slower connection speed than the disk type and is usually used in controlled rectifier circuits. The disk type is used in inverters and must be used with the heating that the gate presses on, otherwise the thyristor gate will not be excitable. ) is being used. The d.c current signal can be used with a transistor-rectifier, an IGBT rectifier, or a Diode + IGBT rectifier. Overall harmonic perturbations during input and power factor values ​​are major differences between different rectifiers.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :