رله خودرویی برند جدید میشو

معرفی رله خودرویی : رله خودرویی همانند رله روبردی عمل میکند با این تفاوت که این رله دارای جای  سوخت خور دارد رله خودرویی به دودسته تقسیم میشود رله برای خودروهایی سنگین که ولتاژ آنها24 ولت وآمپر های بالایی می کشد و دسته دوم رله خودرویی سبک هستند که عموما از ولتاژ 12 ولت استفاده میشود و آمپر های پایین تر استفاده میشود که ازچهار پین و پنج پین بیشتر استفاده میشود.انواع رله ها رله های روبردی برای تولید کامپیوتر خودرویی و انواع رله های سوکت خور که بیشتر برای فن خودرو و رله بوق رله برای چراغهای خودرو رله برای استارد رله برای شیشه بالابر خودرو رله برای درب های خودرو رله برای قطع و وصل شدن برق دینام رله برای پمپ بنزین وسایر رله های خودرویی می باشد .انواع رله خودرویی: شماره 1-رله خودرویی 24ولت40آمپر5پین-رله شماره 2-رله 12ولت 40آمپر5پین-شماره3-رله خودرویی 24ولت45آمپر7پین-شماره 4-رله خودرویی 12ولت45آمپر7پین-شماره 5رله خودرویی12ولت 35آمپر5پین-شماره6-رله خودرویی 12ولت35آمپر4پین-شماره7-رله خودرویی 12ولت70آمپر4پین-شماره8-رله خودرویی 24ولت40آمپر5پین-شماره9رله خودرویی 24ولت40آمپر5پین-شماره 9رله خودرویی 12ولت 60آمپر5پین.رله خودرویی میشو با بالاترین کیفیت و با تضمین کیفیت بالا به شما مشتریان ارائه می شور در ضمن این قطعه شرکت سایپا و ایران خودرو وایران خودرو دیزل از این محصول استفاده میکنند و کیفیت آن را تائید کردنند.

Introducing Automotive Relay Automotive relay acts as a relay relay, except that the relay has a fuel cell. The relay is split into two relays for heavy duty vehicles with 24V and high amps and a second category of lightweight relays. 12V voltage is used and lower amps are used with four pins and five pins. Types of relays Remote relays for the production of automotive computers and sockets relays that are mostly used for car fan and relay horn relays for car lights. Relay for Standard Glass Relay for Car Lift Relay for Doors Str The relay is a relay for disconnecting and connecting the relay alternator for the gas station and other automotive relays

رله های خودرویی همه استارتی هسنتد و برای همه خودرویی استفاده می شود .

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :