رله روبردی برند جدید میشو

معرفی رله روبروی :رله یک سوئیچ الکترونیکی است که تحت کنترل سایرمدارات الکترونیکی باز وبسته میشود در اصل سوئیچ با یک آهن ربای مغناطیسی برای بازو بسته کردن یک یا چنداتصاویر عمل میکند.این وسیله توسط جوزف  هنری در سال 1835اختراع شد.چون رله متواندمدار خروجی پر قدرتی رانسبت به مدار ورودی کنترل کندی توان آن رابه عنوان نوعی تقویت کننده در نظر گرفت وقتی جریان از سیم پیچ عبور میکند میدان مغناطیسی  حاصل یک میله فلزی را که به طور مکانیکی به یک پایه متصل شده است را جذب میکند .این حرکت موجب اتصال یا قطع یک اتصال با یک پایه ثابت میشود .وقتی جریان قطع می شود  میله فلزی بایرون تقریبی نصف قدرت میدان مغناطیسی به محل اولیه خود برمیگردد.  انواع رله ها رله روبردی کولری مخابراطی رله تک کنتاک رله دوکنتاک و رله های صنعتی 220 ولت می باشد . انواع رله موجود 1. رله 12 ولت 3آمپر 5 و 6 پین -شماره 2-رله 12ولت 5آمپر 8پین-رله شماره-3-رله 12 ولت 20 آمیر 5پین بچه میلون -شماره 4- رله 5ولت 2 آمپر 8 پین - شماره 5-رله 12 ولت 2امپر 8پین-شماره 6-رله 24 ولت 2 آمپر 8 پین -شماره 7-رله 5ولت 10آمپر 5 پین -شماره 8-رله 12 ولت 10آمپر 5 پین میلون -شماره 9-24ولت 3آمپر 5پین-شماره 10رله 12ولت 16امپر 8پین تک کنتاک- شماره 11-رله 12ولت 40آمپر 5 پین کولری -شماره 12 رله 24ولت 40آمپر 5پین کولری -شماره 13رله 24ولت 5آمپر 8پین دو کنتاک شماره 14رله 24ولت 16آمپر8پین تک کنتاک شماره 15رله 24ولت 3 آمپر 6 پین شماره 16 رله 12 ولت 3 آمپر 5 پین-شماره 17-رله 24ولت 10آمپر 5 پین میلون -شماره 18رله24ولت 15آمپر5پین شماره 19رله 12 ولت 15آمپر 5پین . رله میشو تنها محصولی هست که از نظر کیفیت در حد رله امرون قدیم می باشد و از مهم ترین مواردی که میشود به آن اشاره کرد این است که رله میشو مورد تائید و مصرف کشور های اروپایی و آمریکای است و در صنعت تولید تجهیزات الکترونیکی کشور آمریکا از این زله خیلی مصرف زیادی دارد و دانشگاه برق تهران نیز این برند را تائید کرده است.

 Introducing Relay Opposite Relay is an electronic switch controlled by electronic systems open and closed. In principle, the switch operates with a magnetic magnet to arm one or more images. It was invented by Joseph Henry in 1835. As a powerful output relay. Relaxation to the slave control input circuit can be considered as an amplifier when the current passes through the coil, absorbing the magnetic field resulting from a metal rod mechanically attached to a stand. A connection is fixed to a stand. When the current is interrupted b Iron is about half its magnetic field strength back to its original location. Types of Relays Transformer Cooler Transducer Relay Single contact relay Dukantak relay and industrial relay 220V.       

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :