فن _محافظ_فیلتر

فن مکانیکی (mechanical fan) ماشینی است که از آن برای تولید جریان در داخل یک سیال که معمولا گازی مانند هوا است، استفاده می شود. این کار با چرخش تعدادی پره (blades) متصل به یک هاب و شافت که توسط یک موتور (motor) و یا توربین (turbine) رانده می شوند، به دست می آید. دبی فن ها از حدود 6 الی 60000 متر مکعب در دقیقه می باشد. دمنده نام دیگر فن هایی است که در آن مقاومت جریان در سمت پایین دست فن بالا می باشد.
فن شامل یک مجموعه دوار از تیغه ها (vanes) یا پره ها (blades) است که در هوا حرکت می کنند. مجموعه دوار پره ها و توپی (hub) به عنوان ایمپلر (impeller) یا پروانه، روتور (rotor) یا رانر(runner) شناخته می شوند. معمولا اجزای فن در داخل نوعی محفظه قرار می گیرند که ممکن است جریان هوا را به صورتی هدایت کند که مانع برخورد اشیا یا پره های فن شود و ایمنی را افزایش دهد. بیشتر فن ها به وسیله موتور الکتریکی (electric motor) رانده می شوند. اما منابع دیگر توان از جمله موتور هیدرولیکی (hydraulic motors) و موتورهای احتراق داخلی (internal combustion engines) نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.
فن ها تولید جریان هوا با حجم بالا و فشار کم (هر چند بالاتر از فشار محیط ) می کنند و نقطه مقابل کمپرسور  هستند که تولید بالا در حجم نسبتا کم می کنند. پره فن اغلب وقتی که در معرض یک جریان هوا قرار می گیرد می چرخد و دستگاه هایی که از این قابلیت استفاده می کنند، مانند بادسنج و توربین های بادی اغلب دارای طراحی مشابه فن هستند.انواع فن کامپیوتری انواع فن تابلو فرمان انواع فن تابلو آسانسو در ابعاد مختلف موجود می باشد.ولتاژ 220 ولت -110ولت -5 ولت -12-ولت فروش فقط بصورت عمده .

A mechanical fan is a machine used to generate a current inside a fluid, usually a gas such as air. This is achieved by rotating a number of blades connected to a hub and shaft driven by a motor or turbine. Fan flows range from about 6 to 60,000 cubic meters per minute. The blower is another name for fans where the downstream resistance of the fan is high.
The fan consists of a rotating set of vanes or blades moving in the air. Rotary blades and hubs are known as impellers or impellers, rotors, or runners. Fan components are usually enclosed in a chamber that may direct air flow to prevent objects or fan blades from colliding and to increase safety. Most fans are driven by an electric motor. But other power sources, such as hydraulic motors and internal combustion engines, may also be used.
Fans produce high volume and low pressure air flow (though higher than ambient pressure) and are the opposite of compressors which produce high volume at relatively low volume. The fan often rotates when exposed to air, and devices using this feature, such as anemometers and wind turbines, often have a fan-like design. Available in different dimensions. 220V-110V-5V-12V voltage wholesale only

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :