قطعات الکترونیکی والکترونیک صنعتی

 

معرفی قطعات الکترونیکی فعال (active) و غیر فعال (passive)

قطعات الکترونیک فعال (active) و منفعل (passive)

به صورت کلی قطعات الکترونیک به در دسته اصلی اکتیو (فعال) و پسیو (منفعل) تقسیم میشود . تفاوت های
زیادی در کار ایین دو دسته از قطعات وجود دارد. در این مقاله قرار است تا به توضیح این دو نوع قطعات و
تفاوت آن ها بپردازیم و سپس در ادامه به توضیح اینکه کدام قطعات الکترونیک از این دو نوع میباشند .

منظور از قطعات الکترونیک فعال یا active چیست؟

قطعات الکترونیکی فعال یا اکتیو (active) به قطعاتی گفته میشود که میتوانند جریان برق را کنترل کنند .
اکثر برد های مدار چاپی (pcb) دارای حداقل یک قطعه فعال هستند. برخی از قطعات الکترونیک فعال شامل :
ترانزیستور ، لوله های خلاء ، یکسو کننده های تحت کنترل سیلیکون هسستند.

قطعات الکترونیکی منفعل یا passive چییست؟

قطعات الکترونیک منفعل قطعاتی هستند که تواناییی کنترل جریان را با استفاده از یک سیگنال الکتریکی
دیگر را ندارند. برخی از قطعات الکترونیک منفعل یا passive شامل خازن ها ، مقاومت ها ، القاگر ها ، ترانسفورماتور ها و دیود ها میباشد.

تعرف ساده

به توضیح ساده تر قطعات الکترونیکی که نیاز به منبع انرژی خارجی دارند قطعات
اکتیو و قطعاتی که احتیاج به دریافت انرژی نداشته باشند را قطعه passive میگویند.

حال به تعریف برخی مفاهیم میپردازیم.

مقاومت چیست؟

مقاومت یک قطعه الکترونیکی میباشد که در برابر جریان الکتریکی مقاوم است.
مقاومت یک قطعه منفعل است که برای کنترل و یا منع جریان الکتریکی در یک مدار الکتریکی میباشد.

خازن چیست؟

خازن یک قطعات الکترونیکی منفعل میباشد که میتواند انرژی را در یک میدان الکتریکی بین یک
جفت هدایت شونده به نام صفحات خازه ذخیره میکند. فراید ذخیره انرژی در خازن با عنوان شارژ
کردن خازن شناخته میشود. خازن ها بر اساس ظرفیت آن ها طبقه بندی میشوند. خازن ها
همچنین برایی تخشیص بین سیگنال های فرکانس بالا و فرکانس پایین مورد استفاده قرار میگیرند .
طیف گسترده ای از خازن ها در دسترس هستند که از جمله آن ها میتواند خازن الکترولیتی ، خازن های پایه موازی و خازن های مکانیکی نام برد.

دیود چیست؟

دیود مانند یک شیر یکطرفه برای برق میباشد ، دیود ها جریان برق را فقط در یک جهت اجازه به حرکت میدهد.

اکثر دیود ها دارای یک خط رنگی در یک طرف جهت نشان دادن جریان یا جهت آن ها هستند.طرف منفی معمولا سفید است.

مدار یکپارچه (IC) : مدار های یکپارچه مجموعه ای از چندین مدار هستند. Ic ها در طیف
گسترده ای از بسته ها و اندازه های موجود هستند و برنامه ی کاری IC ها بسته به نوع آن ها متفاوت است.

ترانزیستور چیست؟

ترانزیستور یک دستگاه نیمه هادی است. ترانزیستور ها یکی از بلوک های اصلی بنایی
مدار در تلفن های همراه ، رایانه ها و چندین چند دستگاه الکترونیک دیگر است. یک
ترانزیستور دارای قابلیت پاسخ بسیار سریع و در تعدادی از توابع از جمله تنظیم ولتاژ ،
تقویت ، سوئیچینگ ، مدولاسیون سیگنال و نوسانگر ها استفاده میشود. ترانزیستور ها
ممکن است به صورت جدااگانه بسته بندی شوند یا میتوانند بخشی از یک مدار مجتمع باشند. برخی از IC ها دارای یک ملیارد ترانزیستور در یک منطقه بسیار کوچک هستند .

قطعات الکترونیک و الکترونیک صنعتی

اجزا الکترونیک در دو نوع فعال و غیر فعال ، اجزای اصلی هر برد مدار چاپی میباشد.
هر دوی آنها نقش حیاتی در عملکرد هر وسیله ی الکترونیکی را بازی میکنند . قطعات الکترونیک در
نظر گرفته شده جهت اتصال به یکدیگر معمولا به لحیم کاری به یک برد مدار چاپی (PCB) مورد استفاده قرار میگیرد.

Introducing active and passive electronic components

Active and passive electronic components

In general, electronic components are divided into the active (passive) and passive (main) categories. differences of
There is a lot to do in these two categories of parts. This article is going to explain these two types of parts and
Let's look at their differences and then explain which electronic components are of these two types.

What does active or active electronic components mean?

Active or active electronic components are components that can control the electrical current.
Most PCBs have at least one active piece. Some active electronic components include:
Transistors, vacuum tubes, rectifiers are silicon-controlled.

What are passive or electronic components?

Passive electronic components are components that have the ability to control the current using an electrical signal
They don't have anymore. Some passive or electronic components include capacitors, resistors, inductors, transformers and diodes.

Simple Interpretation
To simplify the explanation of electronic components that require external power supply components
Active and parts that do not need energy are called passive parts.

Let us now define some concepts.

What is Resistance?
Resistor is an electronic component that is resistant to electrical current.
A resistor is a passive component that is used to control or prevent electrical current in an electrical circuit.

What is a capacitor?
A capacitor is a passive electronic component that can transmit energy in an electric field between one
The guided pair stores the name of the plates. Energy storage capacitor in the capacitor called charging
The capacitor is known. Capacitors are classified according to their capacity. Capacitors
They are also used to distinguish between high frequency and low frequency signals.
A wide range of capacitors are available, including electrolytic capacitors, parallel base capacitors, and mechanical capacitors.

What is a diode?
The diode is like a one-way valve for electricity, the diodes allow the current to move in only one direction.

Most diodes have a colored line on one side to indicate their current or direction. The negative side is usually white.

Integrated Circuit (IC): Integrated circuits are a set of several circuits. Ics in spectrum
There are a wide variety of packages and sizes available, and the ICs' work schedules vary.

What is a transistor?
A transistor is a semiconductor device. Transistors are one of the main building blocks
The circuit is on cell phones, computers, and several other electronic devices. One
The transistor has a very fast response capability and in a number of functions including voltage regulation,
Amplification, switching, signal modulation and oscillators are used. Transistors
They may be individually packaged or may be part of an integrated circuit. Some ICs have a billion transistors in a very small area.

Electronics & Industrial Electronics
Electronic components in both active and inactive types are the main components of each PCB.
Both play a vital role in the performance of any electronic device. Electronic Components
They are intended to be soldered together to a PCB solder.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :