کلیدراکر

کلید راکر وسیله ای است که برای خاموش و روشن کردن در مدار استفاده میشود این محصول در بازار ایران به شکل های معمولی و چراغ دار وراکرپهن چراغدار و راکر گرد چراغ دار و بچه راکر وراکر دوپین دوحالته و سه پین سه حالته تولید میشود که پلاتین های آن از مس می باشد.انواع راکر :کلید راکر گرد معمولی - کلید راکر گرد چراغ دار - کلید راکر باریک هود - کلید راکر پهن معمولی - کلید راکر پهن چراغ دار -بچه راکر سفید - بچه راکر مشکی - کلید راکر 3 پین 3حالته - کلید راکر 2 پین دوحالته - کلید راکر 3 پین 3 حالت گرد  تشکیل می شوند .
راکر سوئیچ (Rocker Switch) نوعی سوئیچ الکتریکی روشن / خاموش است که یکی از معمولی‌ترین قطعات کاربردی در ابزارهای الکتریکی و الکترونیکی به‌حساب می‌آید.
وظیفه این قطعه اتصال جریان برق است.                                                                   

Rocker switch is a device used for switching on and off the circuit. This product is marketed in the Iranian market in the form of conventional and lighted rocker and rounded rocker and baby rocker doping dual-mode and three-pin platinum which It is made of copper. Types of Rocker: Normal Round Rocker Key - Rounded Rocker Key - Slim Rocker Hood Key - Normal Flat Rocker Key - Lighted Flat Rocker Key - White Rocker Kid - Black Rocker Kid - 3 Pin 3 State Rocker Key - Double Pin 2-Rocker Key - The 3-pin Rocker Key consists of 3 round modes.
Rocker Switch is a type of on / off electrical switch that is one of the most commonly used components in electrical and electronic devices.
The task of this unit is to connect the 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :