ارسال بار


1) حمل از طریق پیک بادپا: این روش تنها برای ساکنین شهر تهران تعریف شده است. 
2) حمل از طریق تیپاکس: این روش تنها برای محل های خاص که شرکت موردنظر ارائه خدمت می کند در نظر گرفته شده است که تمامی مراکز استان ها را در بر می گیرد. 
3) حمل از طریق چاپار: این روش تنها برای محل های خاص که شرکت موردنظر ارائه خدمت می کند در نظر گرفته شده است که برخی از مراکز استان ها را در بر می گیرد. 
4) حمل از طریق باربری: این روش برای اکثر شهرها مقدور است و مشتریان محترم از این روش برای ارسال کالاهای حجیم خود می توانند استفاده کنند. 
** لازم به ذکر است هزینه ارسال با هرکدام از روش ها به عهده مشتری است و تنها سفارشاتی همان روز ارسال میشوند که تا ساعت چهار بعد از ظهر و  (پنجشنبه  ها تا ساعت 11) به طور کامل تسویه  حساب شده باشند.